Loader
 • Endüstriyel Çözüm Ortağınız
Silvent 500-MJ5 ile Basınçlı Hava Kullanım Maliyetinin Düşürülmesi

Silvent 500-MJ5 ile Basınçlı Hava Kullanım Maliyetinin Düşürülmesi

Geçmiş ve Sorunlar

İstanbul’da yerleşik talaşlı imalat yapan makine sektöründeki firmalardan birinde temizleme ve yağ sıyırma işleminde;

 • Hava tüketiminin oldukça yüksek olması (400 l/dk),
 • Enerji maliyetlerinin düşürülmesi,
 • Maruz kalınan gürültü seviyesinin iş güvenliği kanunu gürültü yönetmeliği sınırlamalarına uymaması (91 dB(A)),
 • Mevcut sistemin insan sağlığı açısından diğer riskleri (Emboli gibi) taşıması, üzerine çalışmalar yapılmıştır.

Özelikler ve Faydalar

 • 6 barda 2,1 N üfleme gücü,
 • 255 m3 hava tüketimi,
 • 80 dB ses seviyesi,
 • Konsantre bir hava akış modeli,
 • Paslanmaz çelikten bir mikro nozul,
 • AB Makine Direktifi gürültü sınırlamaları ve OSHA güvenlik yönetmeliklerine uyumluluk,
 • 0,143 kg ağırlık ve ergonomik bir tasarım ile daha rahat tutuş,
 • Enerji maliyeti hesaplamaları aşağıdaki gibidir;
 • Enerji maliyeti  0,042 TL/m3* olarak hesaplanmıştır. (işletme basıncı 6 bardır).

 

Açık Boru Ø 3 mm SILVENT 500-MJ5 Ø 2,5 mm
Yıllık çalışma saati: Yıllık çalışma saati:
52 hafta x 6 gün x 3,5 saat = 1092 saat 52 hafta x 6 gün x 3,5 saat = 1092 saat
Saatlik maliyet: (400 l/dk=24 m3/saat) Saatlik maliyet: (255 l/dk=15,3 m3/saat)
24 m³/saat x 0,042 TL/m3= 1,008 TL/saat 15,3 m³/saat x 0.042 TL/m3 = 0,6426 TL/saat
Yıllık operasyon maliyeti: Yıllık operasyon maliyeti:
1092 saat/yıl x 1,008 TL/saat = 1.100,74 TL/yıl 1092 saat/yıl x 0,6426 TL/saat = 701,72 TL/yıl

 

Yıllık tasarruf = 399,02 TL
100 Adet hava tabancası için sağlanan yıllık tasarruf = 39.902 TL

 

*110 kW motor gücüyle dakikada 20 m3  sağlayan bir kompresörle çalışılmaktadır. kWh başına düşen maliyet yaklaşık 0,35 TL’dir. Bu bilgilere göre 20 m3 /dk x 60 dk/saat = 1200 m3/saat. Yani 1200 m3/saat üretmek için yapılan enerji tüketimi 110 kWh’dır. Buradan çıkarılacak sonuç, 110 kWh/1200 m3 =0,0917 kW/m3. 0,0917 kWh/m3 x 0, 35TL = 0,0321 TL/m3‘dür. Yıllık basınçlı hava maliyetinin %70’i elektrik ücretidir. Bakım, yağ, yedek parça vb. maliyetler dahil edildiğinde toplam maliyet 0,042 TL yapar.

Sonuç

Silvent 500-MJ5 güvenli hava tabancası kullanarak;

* Yapılan ölçümlerde basınçlı hava tüketiminin 145 l/dk azaltıldığı tespit edilmiştir,
* 100 adet hava tabancası için yıllık 39.902 TL tasarruf sağlanmıştır,
* Yapılan ölçümlerle ses seviyesinin 11 dB düşürüldüğü tespit edilmiştir (Ses seviyesinde 10 dB’lik düşüş kulakta sesin yarı yarıya azalması olarak algılanır),
* Operatörlerin sesin düşük olması sebebiyle ön yargıya kapılmaları ve kuvvetin yetersiz olacağını düşünmeleri üzerine yapılan denemelerde daha küçük bir çapa sahip olmasına rağmen Silvent 500-MJ5 güvenli hava tabancasının üfleme kuvvetinin yeterli olduğu kanıtlanmıştır,
* Yatırımın geri dönüşüm süresi 6 ay olarak hesaplanmıştır.

Whatsapp Destek
Çevrimiçi