Loader
  • Endüstriyel Çözüm Ortağınız

"Endüstriyel Firmalara Ekipman ve Makina Tedariği Yapan Firma", çevresel sürdürülebilirliği benimseyen ve doğal kaynakların korunması için taahhütte bulunan bir şirkettir. Çevre politikamız, çevre bilincini iş süreçlerimize entegre ederek çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi ve çevre dostu bir işletme olmayı amaçlamaktadır.

Çevre Politikamız

Bu kapsamda şu prensipleri göz önünde bulundururuz:

  1. Çevresel Uyumluluk: Tüm faaliyetlerimizi, geçerli çevre yasaları, düzenlemeleri ve standartlarını tam olarak karşılayacak şekilde yürütürüz. Çevresel düzenlemelere ve gerekliliklere tam uyum sağlayarak çevreye yönelik olumsuz etkileri en aza indirmeyi hedefleriz.

  2. Atık ve Kaynak Yönetimi: Atık üretimini en aza indirgemek ve geri dönüşüme yönlendirmek için atık yönetimi stratejileri geliştiririz. Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımına önem verir, enerji ve su tasarrufu sağlayacak uygulamalara yönlendiririz.

  3. Çevre Dostu Ürün Seçimi: Tedarik ettiğimiz ekipman ve makinaların, çevreye duyarlı üretim ve kullanım özelliklerine sahip olmasına özen gösteririz. Müşterilerimize, çevre dostu seçenekleri ve sürdürülebilir ürünleri önererek çevre bilincini yaymayı amaçlarız.

  4. Eğitim ve Farkındalık: Tüm çalışanlarımıza çevre bilincini artırmak için düzenli eğitim ve farkındalık programları düzenleriz. Çalışanlarımızı, çevresel etkilerimizi azaltmaya yönelik çabalarımıza katılım konusunda teşvik ederiz.

  5. Sürekli İyileştirme: Çevre politikamızı ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirir, çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz. Çevresel etkilerimizi izler ve etkin önlemler alarak çevreye olan katkımızı artırmaya çalışırız.

Çevre politikamız, şirketimizin yönetim ekibi tarafından benimsenir ve tüm çalışanlarımız tarafından paylaşılır. Çevre duyarlılığının iş kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak için sürekli olarak çaba gösteririz. Çevre politikamızı, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve topluma karşı sorumluluklarımızın bir ifadesi olarak kabul ederiz ve doğal çevreyi koruma yolunda ilerlemeye devam ederiz.

 

 

 

Çevre Politikamız
Whatsapp Destek
Çevrimiçi