Loader
  • Endüstriyel Çözüm Ortağınız

Akidemiz

İlk mesuliyetimiz müşterilerimize karşı olduğu düşüncesindeyiz. Mamullerimiz daima iyi kalitede olmalıdır ve onları daima daha iyi yapmaya ve en aşağı fiyatla satmaya gayret etmeliyiz. Siparişler çabuk karşılanmalı ve tam zamanında teslim edilmelidir. Satıcılarımız tam ve adil bir kazanç temin etmelidirler.

İkinci mesuliyetimiz; iş birliği ettiğimiz şahıslara yani büro ve fabrikalardaki kadın ve erkek memurlara ve işçilere karşı olanıdır. Onlar için iş emniyeti, tam ve adil bir ücret, adil bir idare, mümkün olduğu kadar kısa bir çalışma zamanı, temiz ve intizamlı çalışma şartları temin etmeliyiz. Şunu idrak ediyoruz ki çalışanlar şikayetlerini ve telkinlerini bildirebilmeli ve ustabaşıları ile servis şefleri adalet fikrine sahip liyakatli şahıslar olmalıdır. En iyilere ilerlemek imkanları sağlamalıyız ve herkese insan olmak itibariyle, kabiliyet ve meziyetleriyle ayrı ayrı değer verilmelidir.

Üçüncü mesuliyetimiz; müesseseye karşı olanıdır. Şeflerimiz bilgilerine, yetişmelerine, tecrübeleri ve kapasitelerine göre seçilmelidirler. Bunlar aklı selim erbabından olmalı ve anlayış sahibi olduklarını isbat etmiş bulunmalıdırlar.

Dördüncü mesuliyetimiz; içinde yaşadığımız topluluğa karşıdır. İyi vatandaş olmalıyız, hayır işlerine yardım etmeli, merhametli olmalyız, vergilerimizi şuurlu olarak ödemeliyiz. Bize emanet edilen şeylere iyi bakmalı ve iyi kullanmalıyız. Memleketin, halkın sıhhatinin, eğitimin ve hükümetin ilerlemesine iştirak etmeli, bir kelime ile, içinde bulunduğumuz topluluğa elimizden geldiği kadar yardım etmeliyiz.

Beşinci ve sonuncu mesuliyetimiz; hissedarlara karşı olanıdır. İşlerimizden mantıki bir kar temin etmemiz lazımdır. İhtiyatlar temin etmemiz, araştırmalar yapmamız, programlarımızı cesaretle geliştirmemiz ve yaptığımız yanlışlıkları ödememiz lazımdır. Fena günleri önceden düşünmeliyiz, vergilerimizi ne kadar yüksek olursa olsunlar ödemeliyiz, alet ve takımları yenilemeliyiz, yeni fabrikalar inşa etmeli, yeni mamuller ortaya çıkarmalı ve satış planımızı geliştirmeliyiz. Yeni fikirleri tecrübe etmeliyiz. Bütün bunlar yapıldıktan sonra, hissedarlarımız haklı bir fayda temin etmelidir.

Allah’ın yardımı ile bu mecburiyetleri, kapasitemizin imkanlarını en iyi şekilde kullanarak, yerine getirmek azmindeyiz.

Whatsapp Destek
Çevrimiçi