Loader
  • Endüstriyel Çözüm Ortağınız
Neden Proses Kontrol?

Brankamp proses kontrol üniteleri ile tezgah koruma ve kalıp korumanın yanısıra hatalı parça üretilmesinin engellenmesi başlıca amaçlardandır. Kalıplar için esnek kullanım, sürekli ve güvenli üretim, standart ürün kalitesinin yakalanması da ünitelerin önemli işlevlerindendir.

Neden Proses Kontrol?

30.04.2017

Metal işleme için kanıtlanmış faylar…

Brankamp ürünleri dünyada bir çok firmada verimli üretimin vazgeçilmez elemanı olarak kullanılmaktadır.

Faydaları nelerdir?

Tezgah güvenliği

Brankamp üniteleri tezgah koruma işlevi görürler. Tezgahın farklı bölgelerine yerleştirilen Brankamp teknolojisi ile üretilmiş sensörler, üretim aşamasındaki uygulamalardan kaynaklanabilecek herhangi bir yük dengesizliğinden dolayı önceden belirlenen limitlerin üzerine çıkılması halinde sistemi milisaniye süreleri içerisinde durdurur. Normal kuvvetlerin ufak aşımlarında dahi hızlı tepki vererek sistemi durdurması ile küçük kuvvet dengesizliklerinden dolayı büyük hasarların oluşmasını engeller.

Kalite kontrol

Günümüzde kalite, firmalar için önemli bir rekabet faktörü olmasının yanı sıra pazar paylarını koruyabilmesinde de şüphesiz etkileyici bir faktördür. Kalitenin ölçülebilir olması firmalar arasındaki rekabeti arttırmakla birlikte, istenilen kalite seviyelerine ulaşmak amacıyla farklı yöntemleri uygulamayı da kaçınılmaz kılar. Pres tezgahları ile üretimde delik delme, kesme ve form verme operasyonları sırasında yaşanan problemlerden biri ‘’çapak çekme’’dir. Metal talaşların kalıp ve sac arasına girmesiyle parçalarda markalama ve kalite problemleri meydana gelmektedir.

Hatalı üretilen parçanın hurdaya çıkması, ön görülen üretim zaman kayıplarının yaşanmasınınyanı sıra operatör tarafından fark edilememesi nedeniyle ürün son kullanıcıya kadar gidebilmekte ve ‘’retli” parçaşeklinde üreticiye geri gönderilmesi gibi problemlerle  karşılaşılmaktadır. Bu durumda yaşanan maddi kayıpların yanı sıra firma imajı da ciddi zarar görmektedir.

Brankamp sistemleri sürekli bir kalite kontrolü, üretilen her bir parça için garanti eder. Üretilen hatalı parçaları, üretilen doğru parçalara etki etmeden otomatik olarak ayırarak muhtemel zaman kayıplarını ortadan kaldırmanın yanı sıra kalitenin maksimum seviyede tutulmasını sağlar.

Kalıp Koruma

Küçük problemler büyük zarar ve kayıplara neden olabilir. Yüksek kapasite ile kullanılan bir kalıpta yaşanacak zımba veya kesici uçlarda kırılma veya körelme gibi muhtemel problemler toplam verimliliği ve üretim hızını düşürecektir. Brankamp sistemleri önemli ve pahalı kalıpları optimum şekilde korumayı garanti eder.

Sonuç olarak düşük maddi zararları minimuma indirmenin yanı sıra kalıp ömürlerinin de hissedilir derecede uzama sağlanacaktır.

%130 Tezgah verimliliği ve daha fazlası
Brankamp sistemleri gerekli güvenlik gereksinimlerinikarşılayarak üretim hattındaki tezgahların molalarda,vardiyalarda operatörsüz çalışabilmesini mümkün kılar. Böylece tezgahlardan %100’ün üzerinde fayda sağlanır. Bununla birlikte personelin esnek çalışma saatleri optimum şekilde ayarlanabilir.

Whatsapp Destek
Çevrimiçi