Loader
 • Endüstriyel Çözüm Ortağınız
Enerji Verimliliği ve Basınçlı Hava Uygulamaları

Hızla artan enerji maliyetleri sektörün en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. UNIDO ve diğer bağımsız kuruluşların çalışmalarına göre dünya enerjisinin %60’ı endüstri sektörü tarafından tüketilmektedir.

Enerji Verimliliği ve Basınçlı Hava Uygulamaları

10.02.2017

Uluslararası Standart Organizasyonu(ISO)’nun geçtiğimiz yıllarda oluşturduğu yeni ISO 50001: Enerji Yönetim Sistemi Standardizasyonu ile işletmelerin enerji tüketimleri azaltılarak maliyetlerin düşürülmesi ve enerjinin kontrol edilebilir hale gelmesi hedeflenmektedir. Başta demir-çelik sektörü olmak üzere, otomotiv ve beyaz eşya gibi sektörler bu konu üzerinde çalışmalar yapmakta, özellikle “Basınçlı Havanın Verimli Kullanımı” başlıklı projeler geliştirmektedir. Bu çerçevede 3-S Mühendislik, işletmelere entegre ettiği ‘Silvent Hava Nozulları’ ile enerji verimliliği, guvenli çalışma ortamı ve kaliteli üretim üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Silvent Teknolojisi

Değişik endüstrilerde çalışan birçok insan basınçlı havanın neredeyse bedava olduğunu d ü ş ü n m e k t e d i r. Basınçlı havanın en pahalı enerji k a y n a k l a r ı m ı z arasında olması, bu düşüncenin gerçeklikten ne kadar uzakta olduğunu açıkça göstermektedir. Silvent ürünlerine yapılan yatırımlar, enerji maliyetlerini düşürerek kendisini kısa sürede amorti etmektedir. Bununla birlikte, daha verimli üfleme, düşük ses seviyesi ve operatörleriniz için güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Silvent, bugün AR-GE’ye önemli ölçüde yatırım yaparak dünyada en gelişmiş basınçlı hava teknolojisini sunmaktadır.

Basınçlı Havayla Üfleme

Basınçlı hava ile üfleme birçok endüstride oldukça yaygındır. İşi yapmak için kullanılan uygulama yöntemlerinden en yaygın olanı basit bir borunun kullanılmasıdır. Bu boru birkaç mm’den 25 mm’ ye kadar çıkabilmektedir. Birçok uygulamada gerekli üfleme şekli için borunun ağzı ya ezilmiş yada ucuna ince plastik aparatlar takılmıştır.

Basınçlı hava ile üfleme birçok amaç için kullanılmaktadır;

 • Temizleme
 • Sıyırma
 • Kurutma
 • Soğutma
 • Taşıma
 • Ayıklama ve diğerleri…

Sorunlar
Genellikle teorik aerodinamik bilgilerin yetersiz olmasından dolayı birçok açık boru kurulumu teknik ölçülendirme ve tasarımdan yoksun bir şekilde yapılmaktadır. Bu durum verimliliğin istenilen düzeyde olmamasına neden olmaktadır. Açık boru üfleme uygulaması büyük çaplı boruların seçilmesi ile işlevselliğini yitirir. Söz konusu kaybın getirdiği olumsuzlukları şöyle sıralayabiliriz:

 • Yüksek enerji tüketimi; pahalı basınçlı havanın boşa gitmesi,
 • Aşırı türbülansın, zararlı ve yüksek ses oluşturması,
 • Tehlikeli çalışma koşullarının işitme kaybına yol açması ve ebolism riskini artırması. (Türbülans sonucu oluşan kabarcıkların dokudan içeri girip damar tıkanıklığı oluşturması)
 • Yanlış uygulama ile oluşan yüzey kalite problemleri

Silvent Teknolojisi’nin Çözümü

Yıllar süren araştırmalar sayesinde, patentli Silvent Teknolojisi gelişmiş ve haklı bir ün kazanmıştır. Teknoloji basit bir kural ile çalışır: Açık boruyla oluşan türbülanslı ve yüksek sesli hava akışı yerine uniform, düzgün ve doğru yani laminar bir hava akımı oluşmaktadır. Her çeşit Silvent hava nozulları sayesinde optimum kombinasyonlarla yüksek üfleme kuvveti, düşük ses seviyesi ve düşük enerji tüketimi özellikleri ön plana çıkar. Demir çelik sektöründe enerji verimliliğinin öneminin ne kadar yüksek olduğunu bildiğimiz çağımızda açık boru uygulamasının yerine Silvent basınçlı hava nozulları kullanılmasının anlamı büyüktür.

Hava tüketimini %30- 50’lere düşürerek enerji tasarrufu ve enerjinin kontrol edilebilirliliği sağlamaktadır. Ayrıca ses seviyesini %50‘ lere varan oranda düşürerek yüksek ses seviyesi ile çalışan işletme koşullarını OSHA iş güvenliği ve sağlığı standartlarında güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır. Bir diğer önemli bir konu ise verimli basınçlı hava uygulamaları ile yüzey kalite problemleri giderilmiş olmaktadır.

Sıcak Haddehane coilbox tufal temizleme. Çozüm: Silvent Hava Nozulları

Soğuk haddehane emülsiyon sıyırma. Çozüm: Silvent Hava Nozulları

Whatsapp Destek
Çevrimiçi